Wycieczka do Bochni

W dniach 12-13 listopada została zorganizowana wycieczka do najstarszej na ziemiach polskich kopalni, w której rozpoczęto wydobywanie soli kamiennej. Wzięło w niej udział 48 dzieci.

Ta zabytkowa Kopalnia Soli przypominająca niezwykłe podziemne miasto zachwyciła wszystkich uczestników niepowtarzalnymi wyrobiskami, kaplicami wykutymi w solnych skałach, oryginalnymi rzeźbami oraz ekspozycjami dawnych maszyn i urządzeń górniczych.

Dzieci zapoznały się ze sposobami wydobywania soli w dawnych czasach, z legendami powiązanymi z pochodzeniem soli.

Po mocy wrażeń trasy turystycznej odbył się trening pokazowy propagujący zdrowy styl życia. Lecznicze właściwości podziemnego mikroklimatu wpłynęły bardzo korzystnie na samopoczucie wszystkich dzieci, które po wyczerpującym treningu miały jeszcze siły na udział w zorganizowanej dyskotece.

Celem wycieczki było m.in. zapoznanie uczestników z historią i genezą zwiedzanego miejsca, poznanie cennych obiektów i zabytków bocheńskiej kopalni, a także kształtowanie wrażliwości zwiedzających na potrzebę ochrony dziedzictwa kulturowego.

Przejazd do Bochni zapewnił Wójt Gminy Gromnik, mgr Bogdan Stasz.

Copyright © Młodzieżowy Klub Karate Shinkyokushin w Gromniku.. All Rights Reserved. | Created by Comp-Web Studio