Początki Karate Kyokushin w Gromniku – rok 2005. Dwoje uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Gromniku – Paweł Bulsa i Piotr Wilk – proszą dyrektora szkoły o pomoc w zorganizowaniu treningów karate.

We wrześniu rozpoczynają się zajęcia prowadzone przez Sensei Tomasza Moździerza. Sekcja działa jako filia Tarnowskiego Klubu Sportowego Kyokushin Karate.

Od samego początku zajęcia cieszą się wielkim zainteresowaniem wśród młodzieży. Uczestniczy w nich około 30 osób, a zajęcia odbywają się w Gminnym Ośrodku Kultury w Gromniku, dwa razy w tygodniu.

Przez kolejne lata karate zostało rozpropagowane także wśród dzieci. Zajęcia dla nich to przede wszystkim trening ogólnorozwojowy z elementami technik karate. Największy nacisk kładzie się na nich na dyscyplinę i systematyczność, oraz rozwój cech motorycznych. Z uwagi na bardzo duże zainteresowanie postanowiono utworzyć samodzielny klub sportowy w Gromniku.

16 sierpnia 2010 roku odbyło się zebranie  założycielskie Młodzieżowego Klubu Karate w Gromniku.

Założyciele: Tomasz Moździerz, Bożena Kapałka, Wiktor Sajdak, Mateusz Muniga, Stanisława Bacik,

Paweł Zapała, Janusz Wdowiak, Krzysztof Kapałka, Maciej Przybycień, Olga Przybycień-Moździerz,

Mirosław Kapałka, Jerzy Mikos

Uchwalono Statut Klubu, wybrano Prezesa, Zarząd i Komisję Rewizyjną;

Prezes –  Tomasz Moździerz

Wiceprezes ds. organizacyjnych – Bożena Kapałka

Sekretarz – Wiktor Sajdak

Skarbnik – Stanisława Bacik

Członek – Mateusz Muniga

Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący – Maciej Przybycień

Wiceprzewodniczący – Krzysztof Kapałka

Członek – Janusz Wdowiak

Od września 2010r. zajęcia odbywają się na sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Gromniku.

W listopadzie 2010r. podjęto uchwałę o utworzeniu filii klubu w Chojniku i Wróblowicach, a przez okres próbny prowadzono zajęcia również w Siemiechowie i Filipowicach. W 2012r. filia we Wróblowicach uległa rozwiązaniu, a chętni z pozostałych miejscowości przyjeżdżają na zajęcia do Gromnika. Od stycznia 2013 prowadzone są zajęcia w Faściszowej.

Filię w Chojniku i zajęcia we Faściszowej prowadzi sempai Bożena Kapałka – 3 kyu.

Copyright © Młodzieżowy Klub Karate Shinkyokushin w Gromniku.. All Rights Reserved. | Created by Comp-Web Studio