Młodzieżowego Klubu Karate w Gromniku

1. Bezwzględnie przestrzegać etykiety Dojo.

2. Ściśle wykonywać polecenia wydawane przez instruktora prowadzącego zajęcia.

3. Przed przystąpieniem do udziału w treningach należy wypełnić i podpisać deklarację członkowską oraz posiadać zgodę rodziców (dotyczy osób niepełnoletnich), zgodę lekarza i podpisane oświadczenie uczestnika wraz z rodzicami lub opiekunem prawnym. 

4. Należy opłacić składkę na ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w wysokości 15zł albo wypełnić oświadczenie o rezygnacji z ubezpieczenia podpisane przez rodziców (dotyczy osób niepełnoletnich) lub opiekuna prawnego.

5. W przypadku utajenia przed lekarzem dopuszczającym do treningu karate chorób mających wpływ na bezpieczeństwo ćwiczącego, w razie wypadku winę ponosi uczestnik (w przypadku osób niepełnoletnich – rodzice).

6. Członek klubu może uczestniczyć w zajęciach wyłącznie w swoich grupach w zależności od stopnia i wieku ćwiczącego. W przypadku zmiany grupy potrzebna jest zgoda Sensei. 

7. Na treningi należy przychodzić punktualnie w czystych kimonach lub strojach sportowych.

 8. Osoby posiadające minimum 4 kyu mogą brać udział w treningach wszystkich grup pod warunkiem dostosowania się do wymogów danej grupy.

9. Dzieci od klas zerowych do 12 roku życia uczestniczą w zajęciach ogólnorozwojowych z elementami karate.

10. Członek klubu ma prawo uczestniczyć w treningach, brać udział w obozach szkoleniowych i seminariach doszkoleniowych, przystępować do egzaminów na stopnie szkoleniowe kyu, brać udział w kursach instruktorskich i trenerskich, reprezentować klub na zawodach sportowych (kadra zawodnicza), pokazach karate oraz imprezach organizowanych przez klub.

 

Prezes Klubu

  mgr inż. Tomasz Moździerz

Gromnik dn. 05.09.2011

Regulamin MKK w formacie PDF

Copyright © Młodzieżowy Klub Karate Shinkyokushin w Gromniku.. All Rights Reserved. | Created by Comp-Web Studio